ancient-dice-games-frontСпоред Херодот игрите и по-точно, игрите на зарове, били измислени в древна Гърция, в царство Лидия по време на много суров глад. Очевидно гладът бил толкова тежък, че царят на Лидия решил да направи нещо необичайно, нещо много различно. Хората страдали. Хората се биели. Било извънредно положение, за чието решение било нужно извънредно разрешение.

Така според самия Херодот, те измислили игрите на зарове и установили политика в цялото царство. Един ден всички да ядят, а на следващия ден всички да играят на зарове. Толкова били потънали в игрите на зарове, тъй като те са изключетелно занимателни, че лидийците игнорирали напълно факта, че храна липсвала.

Според Херодот, така жителите в царство Лидия успели да преживеят и да запазят цярството си цяло, над 18 години, без да разполагат с достатъчно храна.

ancient-dice-games

Любопитно

"Съществува една теория, според  която, ако някой някога открие какво представлява Вселената и защо я има, тя моментално ще изчезне и на нейно място ще се появи нещо още по-странно и необяснимо.

 Съществува и една друга теория,  според която това вече се е случило.” Дъглас Адамс

Вход

Hypercube

Rotating Hypercube