Отдолу е доказано по един безспорен начин, че 2=3!
3 = 2
Нека
6 = 6, умножаваме двете страни по (-1)
-6 = -6,
9-15 = 4-10, разлагаме двете страни, като например 9 го представяме като 3.3
3.3 – 2.3.5/2 = 2.2 – 2.2.5/2 , нека прибавим към двете страни на равенството 25/4
3.3 – 2.3.5/2 + 25/4 = 2.2 – 2.2.5/2 + 25/4
(3 – 5/2). (3 – 5/2) = (2- 5/2). (2- 5/2) , нека коренуваме двете страни на равенството
(3 – 5/2) = (2- 5/2)
3-5/2 = 2-5/2
3=2

mathematics

От Авторите: Разбира се, ще ви оставим да се почудите известно време, защо се получава такаCool

Любопитно

"Ако е истина, че сме сами във Вселената, то трябва да кажа, че Вселената се е целила доста ниско и се е задоволила с много малко!" Джордж Карлин

Вход

Hypercube

Rotating Hypercube