math2

Нека е дадено уравнението 6х+25=10х+15.

Съгласно с правилата да разместим местата на 25 и 15.

Ще получим 6х-15=10х-25.

Разлагаме на множители : 3(2х-5)=5(2х-5) и разделяме на общия множител 2х-5.

Получаваме 3=5.

Хммм... Възможно ли е това?

Любопитно

"Всяка достатъчно напреднала технология не се различава по нищо от магията." Артър Кларк

Вход

Hypercube

Rotating Hypercube