virus1Вирусите са променили курса на човешката еволюция, твърдят италиански учени. Те са на мнение, че откритието им може да помогне при разработката на по-добри лекарства и ваксини.


Изследователите са установили над 400 различни мутации в 139 гена, които играят роля при риска хората да прихванат вируси. Това може да обясни защо някои хора преминават през сезона на гриповете здрави докато други изглежда се заразяват от всеки микроб покрай тях.

Учени от изследователския институт IRCCS, Миланския университет и Политехниката са анализирали геномите на 52 популации от различни части на света при излагането им на широк кръг от вируси през над 200 000 години човешка еволюция. Учените анализирали места, където климатът е предоставил благоприятни условия за вируси – като горещи и влажни региони на Африка. Не е тайна, че вируси са повлияли на човешката генна карта – изследвания сочат, че 8 % от генома е съставен от така наречените ендогенни ретровируси, които включват техния генетичен код в нашия.

Италианските специалисти са изследвали генома за доказателства за инфекции и свързани с тях генетични вариации – метод, за който те смятат, че е добър начин да се открият гени, свързани с вируси. В хода на изследването учените установили повече генни мутации, където популациите са били инфектирани с многобройни различни вируси. „Установихме, че тези гени са били подбрани – и от тази концепция можем да заключим, че много от тези гени могат да ни превърнат в по-голяма или в по-малка степен податливи на вируси“, посочва Мануела Сирони, ръководител на изследването. Тя акцентира, че работата на екипа е „предварителна“ и има нужда от повторение при други екипи и лабораторни изследвания. Според Сирони подобен на прилагания от нейния екип метод може да се използва за откриването на гени, които засилват или премахват риска от инфекции от други болестотворни микроорганизми като бактериите. / БГНЕС

virus1

Любопитно

"Въображението е много по-важно от знанията"

Алберт Айнщайн

Вход

Hypercube

Rotating Hypercube