Drake-Equation-BlackboardФранк Дрейк, 1961 г.


Колко цивилизации, владеещи радиокомуникации, има в нашата галактика (Млечният път)?


N = N^{*} ~ \times ~ f_{p} ~ \times ~ n_{e} ~ \times ~ f_{l} ~ \times ~ f_{i} ~ \times ~ f_{c} ~ \times ~ f_{L}, където:

N* - брой звезди в нашата галактика (оценят се на около 300 милиарда);

fp - каква част от звездите имат планетни системи (оценките са от 20% до 80%);

ne - брой планети, за всяка звезда със планетна система, на които може да започне живот (оценките са от 0,5 до 6);

fl - на каква част от предходните планети, ще протече еволюция (оценките са повече от 0% и по-малко или равно на 100%);

fi - на каква част от предходните планети, живота ще евоюлира до цивилизация (оценките са повече от 0% и по-малко или равно на 100%);

fc - на каква част от предходните планети, цивилизацията ще достигне развитие до ниво радиокомуникация (оценките са от 5% до 25%);

fL - каква част, от цялото време за съществуване на планетата, радиокомуникационна цивилизацията ще оцелее (оценките са трудни - напр. Земята, ако нашата цивилизация оцелее още 1 млрд. години, то този параметър, ще е ~10%).


Резултатите от Уравнението на Дрейк могат да варират от нула до милиарди. Някои считат, че уравнението не може да отговори на въпроса, което само си поставя. Други твърдят, че по-важни са въпросите които сами си задаваме, докато се опитваме да изчисляваме.

Ето едно примерно изчисление - според едни е скептично, според други оптимистично, а според трети резултата е изключително точен:

N = 300 млрд. x 20% x 0,5 x 20% x 1% x 5% x 10% = 300 хил. цивилизации, владеещи радиокомуникации.

След всяко изчисление, оптимистите добавят: "... и то само в нашата галактика..."

Скептиците: "... нека за всеки случай разделим на сто..."

Песимистите: "... а защо да не разделим на 300 000..."


Опитите да се разшири уравнението до размера на метагалактиката, почти винаги са довеждали и до въпроса: "Между другото знае ли се колко метагалктики има, само нашата ли е?"

Любопитно

"Ако е истина, че сме сами във Вселената, то трябва да кажа, че Вселената се е целила доста ниско и се е задоволила с много малко!" Джордж Карлин

Вход

Hypercube

Rotating Hypercube