global-warming-predictions-frontТъй като температурите достигнаха нови максимални величини тази година, то НАСА ни е предоставила едно анимирано 26 секундно видео, което има за цел да покаже направената дългосрочна историческа ретроспекция на глобалното затопляне от 1880 година насам. Това е годината, която учените наричат "съвременен регистър".

Тук трябва да отбележим и прогресивното ускорение на затоплянето от 1970 година насам, главно заради увеличеното количество вредни емисии парникови газове, вследствие на индустриализацията, в това число производството на енергия и други замърсители. Благодарение на увеличаващите сe закони за опазване на околната страна, които донякъде имат възпиращ ефект върху промяната на климата, някои от главните белези за съществуващата екологична заплаха биват умело маскирани.

Видеото е направено по данни взети от института към НАСА за космически изследвания в Ню Йорк.

Любопитно

Слънцето се вижда около 1600 пъти по-слабо от Плутон, отколкото от Земята.

Вход

Hypercube

Rotating Hypercube