how-far-is-the-horizonВ ясен, безоблачен ден погледът ви може да стигне буквално на километри разстояние.

Така например, за човек висок около 180 см хоризонта се намира на малко повече от 5 километра.

Геометрията ни казва, че разстоянието на хоризонта - т.е. най-далечната точка, която окото може да види преди Земята да се огъне надолу, зависи единствено от височината на наблюдателя. Ако например застанете на върха на Еверест (който е с 8 848 метра височина) хоризонта, който ще се разкрие пред вас ще се намира на около 370 km.

Като добави ефекта на пречупване (или рефракция), който кара лъчите светлина да се огъват, когато преминават през атмосферата, хоризонта ще е дори още по-далеч. От друга страна, студеното време повишава количеството на атмосферното пречупване, така че на особено мразовито място, като Антарктида, хора са в състояние да видят на стотици мили разстояние.

Освен това, тъй като облаците се носят доста над земното ниво, те могат да бъдят видяни на много по-далечни разстояния от повърхността на Земята.

Към факторите, които обуславят разстояниято на хоризонта, освен височината на наблюдателя, не трябва да забравяме атмосферните условия (като мъгла, дъжд и т.н.) и разбира се топографията на терена.

how-far-is-the-horizon-1

Любопитно

"Ако е истина, че сме сами във Вселената, то трябва да кажа, че Вселената се е целила доста ниско и се е задоволила с много малко!" Джордж Карлин

Вход

Hypercube

Rotating Hypercube