Nostradamus_by_CesarНострадамус:

"Третата война тръгва от Балканите през 1999г.

 

Трета световна война ще започне през 1999 г. от Албания и Македония. Тя ще продължи до 2026 г., но България няма да се намеси в нея.

 

Антихристът ще надвеси зловещата си сянка над човечеството, ужасяващи събития ще разтърсят земята. Бог ще се отвърне от хората и мъртвите ще оживеят."

 

Това са част от предсказанията на френския пророк Нострадамус, направени преди 400 години.

 Мишел дьо Нострадам е роден през 1503 г. в Сент Реми. Следва филология и медицина, по която защитава докторска титла. Нострадамус се увлича и от астрология. Пророчествата си той прави под въздействието на билкова смес, от която изпада в транс. Много от разтълкуваните предсказания на френския пророк са верни. Според тях апокалипсисът ще започне с регионални инциденти в Изтока.

След "малките войни" войната ще дойде и в "сивата зона" между Изтока и Запада, т.е. Балканите. Албания и Македония ще са люлката на страховитите събития. Нострадамус не предсказва участие на България във войната. Природните катаклизми, които ще разтърсят земята, ще ни подминат. Третата световна война ще бъде най-страшната война на човечеството. Ядрени, биологически, химически и лазерни оръжия ще потопят милиарди хора в кръв. Нострадамус сочи 1999 г. като кулминация в световната криза.

"В годината 1999 и седем месеца от мъглите ще дойде един ужасен владетел. Преди и след това войната ще бъде в апогея си. Хилядолетието ще е близо и мъртвите ще излязат от гробовите си."

  nostradamus-1

Появата на Антихриста постоянно присъства в писанията на френския гадател. "Завоевателят" е роден в Ерусалим на 4 февруари 1962 г. и е мюсюлманин с три висши образования според тълкуватели на Нострадамус. Антихристът ще се появи като спасител и ще знае всички отговори. Преди да почне войната, той ще говори дълго, пророкувал Нострадамус. Предишните "ортаци" на дявола били Наполеон и Хитлер. Знаменията за световния колапс през 1999 г. са земетресение в Ню Йорк и разцепване на Хеопсовата пирамида. Нострадамус предвижда ролята на чигун Нострадамус.

Д-р Ван Циенцюн е световноизвестен чигунист, който от осем години пребивава в България. Многократно преди юли 1999 г. той обяснява в лекциите си, че "край на света" няма да настъпи и че смисълът, вложен от Нострадамус в този израз е друг: край на старото време и начало на новото; но преходът между тях не се осъществява леко и е съпроводен от множество явления на борба мужду положителните и негативните тенденции в Природата и обществото.

Човечеството дълго изживява една силна тревога, докато най-после можа да въздъхне и навлезе в третото хилядолетие. Какво притежаваше такава мощ, та да предизвика масово въздействие и накара милиони хора да тръпнат, а някои дори да търсят убежище по планините?

Една центурия на Нострадамус няколко столетия предизвиква безпокойство и какви ли не тълкувания: кога ще се случи "краят на света", който великият мъдрец предрича - скоро ли, отлага ли се и с колко: <10 к 72> "През 1999 в месец седми от Небето ще слезе Великият Крал на ужаса..." След като посочената дата изтече, хората си поеха дъх на облекчение и решиха, че опасността вече е отминала. Сякаш нищо видимо не се случи, нещата се оказаха като че ли не толкова страшни, както изглеждаха...

Дали Нострадамус е искал да плаши хората? Или да се пошегува? Или пък, както тълкуват някои, е сбъркал изчисленията, та "краят на света" се отлага за след 10-тина, 30-тина, 1000 или повече години?

Нострадамус нито е искал да всява страх, нито да се шегува. Дълбоко е познавал обективните закони на Вселената и тяхното отражение върху хората, затова с безпристрастно изложение и обич към човечеството се е стремял да го предупреди, да го пробуди, та хората да сторят това, което е в рамките на техните възможности. Защото движенията във Всемира следват своите обективни закони и цикличност, а Земята (и всичко на нея), е подвластно на тяхното въздействие: всяка част и всеки детайл естествено се подчиняват на общото движение на Космическото цяло! Поради това е възможно да се изчисли през коя епоха какви явления ще се проявяват и накъде ще върви развитието на човешкия род.

Смяната на един голям цикъл с друг, каквито са например две хилядолетия, обаче, се извършва неспокойно. Катаклизмите в Природата и в обществото продължават преди и след нея, докато се постигне новото равновесие. Затова и след настъпването на новото хилядолетие се проявяват нездрави явления. Нострадамус предупреждава хората, за да бъдат нащрек и намерят правилните начини за подход, в противен случай ще ги дебнат опасности и проблемите ще се решават по-тежко. Нашето съвремие още не се е отдалечило от тревожния преходен период към новата епоха. Хората трябва да бъдат будни: да търсят истинския път към собственото си освобождение от кръга на негативните въздействия, за да направят живота си по-добър и продължат да се развиват. Небето не се занимава със спасяването на хората, но им предоставя възможността те сами да постигнат свободата и издигането си.

Нострадамус ясно е разбирал тази истина. След като разказва на тогавашната френска кралица Екатерина Медичи за бъдещите изпитания на човечеството, кралицата го запитва дали той не познава начин, който да помогне на хората да избегнат ужасните събития - дали извънземни, или нова раса, или нещо друго, някакъв предмет например, няма да им помогнат? Или страшните беди задължително трябва да се случат?

Нострадамус й отговаря, че бедите може да бъдат избегнати, но нито извънземни, нито някакви неща могат да спасят човечеството. Страшните събития могат да не се осъществят, само ако в бъдеще, малко преди времето на големия смут, се прояви едно явление. Кое е то, той не може ясно да го назове по име, но чувствува, че само ако това явление предварително се изяви, човечеството със сигурност ще промени предишния си начин на живот, ще избегне самоунищожението си, ще се обнови и започне да гради един съвършено различен човешки свят.

Сега ние живеем във времето, което е имал пред вид Нострадамус. Нека помислим: какво преди края на миналия век, който бе и край на старото хилядолетие, се прояви като ново явление в обществото, което наистина притежава силата и способността да промени коренно хората, тяхното здраве, разбирания и поведение. Непознатото явление, според Нострадамус, би трябвало да се е случило преди 1999 г. През 80-те години, т.е. преди края на 20 век, наистина се появи явление от този род: чигун, древно учение за обективните връзки между Човека и Космоса и с практики за физическо и духовно усъвършенствуване на хората, преодоля рамките на отделните школи и започна бързо и масово да се разпространява във всички краища на Земята. За малко повече от 10 години интересът към него в света нарасна дотолкова, че сега хората, които го практикуват, са повече от трениращите всички видове спорт, бойни изкуства и други практики, взети заедно.

 images

Защо именно чигун е явлението, за което говори Нострадамус при срещата си с Екатерина Медичи? Защото чи (енергията), която се натрупва и развива в човешкия организъм чрез чигун, представлява силата, способна да регулира и балансира човека, да му помогне да постигне физическо и психическо здраве, да разшири познанията си за обективния свят, да промени поведението си и уравновеси връзките си с Природата. Чи - енергията - по начало съществува обективно не само в човека, а и в околната среда. Тя е навсякъде в голямото космическо пространство, основна градивна единица за всички неща и явления. Чи има най-повсеместен характер. Чрез нея всички неща в Космоса са свързани в една невидима мрежа, затова тя е изразител на най-голямата цялост и единство в Природата. Нито едно живо същество не може без нея. Физическото и духовното здраве на хората се уповава, регулира и развива благодарение на чи. Хармонията в Космоса също се балансира и опира на чи.

И тъй като чигун разглежда тези неща научно, от гледна точка на обективната истина, без съмнение, той е онова явление, за което говори Нострадамус.

Сред центуриите на великия учен има най-малко три, в които се описват конкретни ситуации, свързани с тренирането на чигун: <3 к 2> "Божественото слово ще се въплъти в субстанция, която се съдържа в Небесата и Земята. Скритото злато е в мистичнш одежди: Тяло, душа и дух ще имат цялата мощ, Всичко е под нейната власт (в нейните крака), както и в небесните сфери."

Златото на познанията за чи досега е било скривано в мистични одежди. А мистиката означава незнание. Идва време, когато хората научават обективната истина за субстанцията - невидимата, но материална енергия, присъща на всички неща, на хората и цялата Вселена.

<4 к 25> "Тънка същност, невидима за очите. Замъгляването идва по собствени причини. Тялото, ведно с челото, чувствата също, ще станат неусещани, Когато свещените молитви отслабнат." В началото фината същност на енергията е невидима за човешките очи. Замъгляването в разбиранията се дължи на недостатъчносто познаване на природните истини. Но когато човек тренира чигун, тялото, ума и чувствата му ще станат леки и очистени, а понеже ще постигнат хармония, те ще бъдат сякаш неосезаеми и няма да усещат никакво бреме. Тогава човек ще разбере, че не бива да се осланя само на молитви, а трябва да работи реално за своето здраве и хармония.

<5 к 96> "В средата на великия свят - роза, Заради нови дела кръв явно ще се дава (ще се полагат усилия) За да може да говори истината, човек е със затворени уста." За да познае истината и след това да говори за нея, човек трябва да стои първо безмълвно отпуснат ("със затворени уста"), т.е. да изпълнява мисловното упражнение, което е най-основното в чигун -- учение, разцъфнало в древността в Китай ("Средната държава" в превод).

Чрез тези, а и други строфи, Нострадамус показва, че чи - енергията - е огромна невидима сила в Космоса, на Земята и в Човека, която преобразява хората, техния морал, устойчивост и съдба, която по естествен начин регулира взаимоотношенията мужду човека, обществото и Природата. Тя е в състояние да промени пътя в развитието на човечеството.  Митичният Нострадамус предсказва миналото на хората през Средновековието.

nostradamus 

Дали е прав за бъдещето? Нострадамус живее през XVI-ти век и образът му е на човек, скаран с църквата и държавата. Астроном и физик, Нострадамус е роден през 1503 г. и почива през 1566 г. Днес неговите предсказания се четат в цял свят, издават се множество книги за него. Нострадамус е най-образованият астроном на своето време, който носи бремето на своя дар - да предсказва миналото и бъдещето.

В Средновековието хората вярват, че не науката, а само Бог може да им помогне да се спасят от болестите и злото по света. Неортодоксалните идеи на Нострадамус и експериментите му с билколечението са считани за еретични и довеждат до голям конфликт с църквата. Още като дете Нострадамус получава странни видения. Разочарован от тиранията и лицемерието на църквата, Нострадамус започва да използва своето духовно знание. Инквизицията арестува жена му и децата му, които по-късно умират от чума. Нострадамус търси спасение в манастир, по-късно се жени втори път и отново започва да проповядва вярванията си. Това е и времето, когато той решава да закодира своите предсказания, за да не плаши народните маси. Ръкописите му днес се пазят във Ватикана.

Отношението към него и днес е противоречиво. Едни го ценят, други гледат на него подозрително и скептично. Най-широко известни са предсказанията на Нострадамус за смъртта на крал Хенри II, френската революция, идването на Хитлер, чието име назовава, убийството на Джон Кенеди. Той също така предсказва, че през 1994 г. руски спътник ще падне в САЩ, Третата световна война ще започне през 1999 г., а през 2000-та година човек ще стъпи на Марс. Нищо от това не се случва. Нострадамус непрекъснато е обвиняван в неточности. Несъвпаденията обаче вероятно се дължат на лоши преводи. В своите предсказания Нострадамус призовава човешкия род да се събуди и да се отнесе позитивно към своето бъдеще. В записките си той признава, че прави своите предсказания под влияние на изпаренията от специални билки.

Той умира на 62 години, като предсказва дори собствената си смърт.

Любопитно

Кометата Хейл Боп изхвърля приблизително 250 тона газ и прах в секунда. Това е около 50 пъти повече, отколото повечето други комети.

Вход

Hypercube

Rotating Hypercube