Kelly-twinsСкот и Марк Кели са доброволците подложили се за изучаване на космическите ефекти на орбиталния брат.

Навярно всички са чували за Парадокса на близнаците - интересна теория, формулирана от Пол Ланжевен през 1911 година. Изглежда, че теорията ще може донякъде да бъде проверена на практика. NASA планира да осъществи интересен експеримент с два свои космонавта, които са еднояйчни близнаци.

 

NASA отхвърля предположенията, че експериментът се провежда за проверка на тази теория. Целта на учените е изследване на промените при единия и другия астронавт. След около една година, единият от братята ще престои в орбита в продължение на една година, а вторият ще остане на Земята. Експериментът ще започне през месец март 2015 година. От близнаците периодично ще бъде вземана кръв за анализ, за да се направи проверка, какви физиологични промени са настъпили.

Ще се проверява нивото на протеините в кръвта, процентът на различни други вещества и по възможност ще се определя наличието на генетични мутации. Подобни анализи са провеждани много пъти, но NASA има възможност да проведе по-задълбочен експеримент, когато единият близнак се намира на Земята, а другият е в орбита около планетата. Очаква се компютърната статистика да покаже възможна връзка между физиологията на братята.

Към днешен ден се събират предложения за провеждане на различни опити с близнаците, които ще влязат в програмата за изследвания, като най-интересните ще получат парична награда до 50,000 американски долара. Победителят ще бъде обявен през месец януари 2014 година. Предложения се приемат до 17-ти септември тази година.

Източник: USA TODAY

Любопитно

"Ако е истина, че сме сами във Вселената, то трябва да кажа, че Вселената се е целила доста ниско и се е задоволила с много малко!" Джордж Карлин

Вход

Hypercube

Rotating Hypercube