Физика

Ако превърнеш 1 кг ябълки в чиста енергия, ще можеш да караш колата си около 100 000 години без спиране. Защо?

matter_vs_antimatterПрез 1905 г. Алберт Айнщайн публикувал знаменитото уравнение E = mc². То ни казва, че масата е страшно много концентрирана форма на енергия. Енергията в природата е като парите. Има два вида парични единици, свързани с огромен курс — квадратът на скоростта на светлината. Един килограм отговаря на 25 милиарда квч.

Как енергията може да се трансформира в маса и обратно?

Прочети още...

time-travel-cover-3Често идва ден, когато научната фантастика престава да бъде такава и влиза в учебниците като реалност. Дали това ще се случи и с невероятната идея за пътуване във времето обаче?

Учените дълго време са отписвали този въпрос поради очевидната му абсурдност, но забележителният напредък в областта на квантовата гравитация (теория, обединяваща квантовата механика и теорията на относителността) променя гледната точка на научната общност.

Пътуването във времето е свързано с редица парадоксални ситуации, най-известната от които без съмнение е историята за човека без родители. Ако един човек се върне назад във времето — тогава, когато бъдещите му родители не са се познавали — и направи така, че те никога да не се срещнат, в такъв случай той никога няма да бъде роден, следователно няма как да се върне назад във времето и да промени миналото си. Този парадокс е доста силен, нали?

Прочети още...

explosion-in-space-wallpaper1Теорията за Големия взрив ни обяснява как Вселената се е образувала и как тя еволюира. В основата си това е теория, създадена да даде отговор на два факта, които със сигурност знаем – Вселената постепенно се разширява и охлажда. През 20-те години на миналия век Едуин Хъбъл открил, че галактиките, далеч от Млечния път, се отдалечават от нас. Всъщност, колкото по-далеч са от нас, толкова по-бързо се отдръпват. И така той заключил, че цялата Вселена сигурно се разширява. Ако проследим нещата назад излиза, че в някакъв етап от миналото тя е била съсредоточена в една точка.

Освен това знаем, че Вселената сега е по-студена отколкото е била в миналото. През 60-те години на миналия век Арно Пенсиас и Робърт Уилсън засякли сиянието, останало от Големия взрив, известно като космическо микровълново фоново лъчение. Това показва, че някога Вселената е била много горещо и негостоприемно място. Тези две открития довели астрономите до заключението, че Вселената води началото си от безкрайно компактна огнена топка.

Прочети още...

math4

2=3

a.a = a.b , нека изведим  от двете страни  b.b

a.a – b.b = a.b – b.b, нека развием лявата страна чрез формула за съкратено умножение

(a-b)(a+b) = b(a-b), нека разделим на (a-b)

(a+b) = b, но a = b

(b+b) = b

2b = b, делим на b

2 = 1

Прочети още...

10 от най-странните неща във вселената.

Очаквайте отделна статия с подробни обяснения за всеки един от обектите:) preview

Прочети още...

math2

Нека е дадено уравнението 6х+25=10х+15.

Съгласно с правилата да разместим местата на 25 и 15.

Ще получим 6х-15=10х-25.

Разлагаме на множители : 3(2х-5)=5(2х-5) и разделяме на общия множител 2х-5.

Получаваме 3=5.

Прочети още...

200px-Blaise_pascalДванадесетгодишното момче без чужда помощ прочете и изучи настолната книга на тогавашните математици. Пред него се откри един чудесен простор от най-увлекателната приказка, по-мъдър от най-красноречивата реч на римски оратори, по-убедителен от молитва, светът, в който дотогава беше проникнало това дете, изпреварило годините си и своя век. Блез не посещаваше никакво училище-единствен учител беше баща му. Не се готвеше да постъпва в академии и университети. Те изоставаха от бурното развитие на науката и производството. В тях все още царуваше средновековната схоластика и се бяха превърнали в убежище на блажените вярващи, а не на виждащите и търсещите.

Прочети още...

Отдолу е доказано по един безспорен начин, че 2=3!
3 = 2
Нека
6 = 6, умножаваме двете страни по (-1)
-6 = -6,
9-15 = 4-10, разлагаме двете страни, като например 9 го представяме като 3.3
3.3 – 2.3.5/2 = 2.2 – 2.2.5/2 , нека прибавим към двете страни на равенството 25/4
3.3 – 2.3.5/2 + 25/4 = 2.2 – 2.2.5/2 + 25/4
(3 – 5/2). (3 – 5/2) = (2- 5/2). (2- 5/2) , нека коренуваме двете страни на равенството
(3 – 5/2) = (2- 5/2)
3-5/2 = 2-5/2
3=2

mathematics

Прочети още...

Най-отдалечения обект, който е можел да се види с просто око.


На 19-ти март 2008 година астронавти от NASA засичат GRB 080319B gamma-ray лъчи на повече от 7,5 милиарда светлинни години от Земята.
{rokbox title=|Най-внушителната експлозия след Големия взрив известна на човечеството ::  | thumb=|images/stories/phys/nai-golemiat-vzriv.jpg | size=|640 360| album=|vzriv|}http://www.youtube.com/watch?v=raMwMd9KsNk{/rokbox}
Това се определя като най-внушителната експлозия след Големия взрив известна на човечеството и най-отдалечение обект, който е можел да се види с просто око.

Прочети още...

Експериментът се състои в следното:

Schrdinger CatВ затворена кутия е поставена котка. В кутията има механизъм, съдържащ радиоактивно ядро и съд с отровен газ. Параметрите на експеримента са така подбрани, че вероятността ядрото да се разпадне за 1 час е 50%. Ако ядрото се разпадне, механизмът се задейства, отваря съда с отровен газ и котката умира. Според квантовата механика, ако върху ядрото не се провежда наблюдение, състоянието му се описва като суперпозиция (смесване) на две състояния — разпаднало се ядро и не-разпаднало се ядро, следователно, котката е жива и мъртва едновременно. Ако кутията бъде отворена, експериментаторът трябва да види кое да е от двете състояния — «ядрото се е разпаднало, котката е мъртва» или «ядрото не се е разпаднало, котката е жива».

 

Прочети още...

Любопитно

"Всяка достатъчно напреднала технология не се различава по нищо от магията." Артър Кларк

Вход

Hypercube

Rotating Hypercube