Физика

АПР-парадокс — Парадокс на Айнщайн-Подолски-Розен

През 1935 г. Алберт Айнщайн, Борис Подолски и Натан Розен чрез мисловни експерименти доказват, че квантовата механика би довела до експериментални резултати, които биха били в разрез с класическото разбиране за действителността. Поради това Айнщайн смята, че квантовата теория е непълно описание на реалността и след време ще трябва да отстъпи място на по-пълна (детерминистична) теория.

При АПР-парадокса се разглежда двойка елементарни частици, които си взаимодействат и впоследствие се отдалечават на голямо разстояние. Ако сега се проведе измерване на определен параметър на едната частица, експериментаторът би могъл според законите на квантовата механика да пресметне аналогичния параметър на другата частица. Това обаче би предполагало някакво мигновено действие на разстояние. А това противоречи на специалната теория на относителността и здравия разум. Проблемът е резюмиран по следния начин в едно писмо на самия Айнщайн:

Прочети още...

Любопитно

Венера е единствената планета в Слънчевата система, която се върти по часовниковата стрелка.

Вход

Hypercube

Rotating Hypercube