wolfram-alpha-logoStephen Wolfram, създателят на Mathematica, говори за задачата да направи всичкото познание изчислимо, за да може всичко да се търси, обработва и манипулира. Неговата нова търсачка, Wolfram Alpha, има за цел дори да създаде модел и да обясни физиката, която е в основата на цялата вселена.

Неговите творения могат да намерят важни приложения в почти всички научни среди като чрез систематизирането на цялото световно познание, ние хората ще имаме възможността да предвиждаме и контролираме различни аспекти от живота. Ще можем да следим биологичната еволюция, да предвиждаме развитието на икономиките, да създаваме нови технологии...

 

Imm-Math8Търсачката Wolfram Alpha, не само може да даде отговори на чисто физически или математически въпроси. Tя има за цел да отговаря и на въпроси от ежедневието ни. Например - колко точно е БВП-то на Испания или да раздели същото това БВП на миналогодишните продажби на Microsoft, или да даде сведения за различни здравни въпроси, или да локализира местоположението и скоростта на Международната Космическа Станция.

         

Най-важната и главна цел на търсачката Wolfram Alpha, обаче, е не само да гравитира около вече дадените отговори в интернет пространството, но да създава съвсем нови отговори.

                                                                                   

"От основите на науката през ограниченията пред съществуващата технологията до самото определение на човешкото състояние, изчислението е предвидено да бъде определящата идея за нашето бъдеще."

Въпросът е възможно ли е някъде там в компютърната вселена, да намерим нашата физическа вселена?

Любопитно

Пръстените на Сатурн се състоят от частици лед, прах и скали, като някои от тях са с размер колкото песъчинка, а други дори по-големи от небостъргачи.

Вход

Hypercube

Rotating Hypercube