Prof. Peter Higgs with Event Simulation-SPLУчените от европейския център за ядрени изследвания CERN обявиха, че са открили нова частица при експериментите с големия адронен колайдер, съобщиха информационите агенции.
Свойствата на новооткритата частица като цяло съответстват на очакванията за търсения от физиците бозон на  Хигс, но някои от характеристиките се различават.

Бозонът на Хигс е „липсващият" елемент в съвременната теория на елементарните частици - т. нар. Стандартен модел, обединяващ всички видове взаимодействие с изключение на гравитационното - силното взаимодействие (свързващо кварките в протони и неутрони), слабото (това е взаимодействието между електроните и частиците неутрино) и елекромагнитното.

Стандартният модел обяснява наличието на маса в елементарните частици със съществуването на Хигс бозона, известен още като „божествената частица". Досега обаче науката не разполага с експериментални данни, потвърждаващи, че тя е реална. За първи път предположението за тази частица е изказано през 1960 г. от британския физик Питър Хигс.

„Наблюдаваме нова частица и имаме достатъчно силни доказателства, че става дума за  откритие." - коментира Джо Инкандела, член на екипа, работещ с детектора CMS, улавящ „следите" от елементарните частици при провеждането на експериментите в CERN.

На учените е необходимо още време за допълнителен анализ на данните, за да се произнесат за новооткритата частица.

„По свойствата си тази частица много прилича на Хигс бозона, но по отношение на някои параметри не съответства съвсем точно на очакванията... Възможно е да е не точно Хигс бозонът от Стандартния модел, а подобна на него частица." - пояснява Джо Инкандела.

По думите му, ако това е така, откритието ще доведе до революция във физиката. Съществуването на такава частица ще докаже наличието на допълнителни пространствени измерения.

Според стандартния модел, при раждането на Вселената след Големия взрив, частиците са придобили маса под въздействието на полето на Хигс, което е съставено от Хигс бозони. Без това поле на било възможно образуването на атоми, тъй като частиците без маса щяха да се разпилеят в космическото пространство, без да могат да се свържат.

Според теорията, неуловимите Хигс бозони съществуват навсякъде във Вселената.

Първите сериозни опити да бъде „улавен" бозонът на Хигс започнаха с построяването на адронния колайдер в  CERN.

HIGGS-BOSON-GOD-PARTICLE-huge

Любопитно

"Всяка достатъчно напреднала технология не се различава по нищо от магията." Артър Кларк

Вход

Hypercube

Rotating Hypercube