Zwicky-frontФриц Цвики (Fritz Zwicky) роден е на 14 февруари 1898 година във Варна, швейцарец е по произход, преживял по-голяма част от живота си в САЩ.

Той се оказва един от най-ексцентричните и креативни астрофизици в историята.

На 15 Януари 1934г. сп. Physical Review публикува много сбито, но изключително важно резюме от представянето, направено от Цвики и Бааде един месец по-рано в Станфордския университет.

Въпреки забележителната си краткост (само един параграф, състоящ се точно от 24 реда) резюмето съдържа невероятно количество нова наука: то съдържа първото изобщо споменаване някога за свръхнови и неутронни звезди; убедително обяснява начина на образуването им; правилно пресмята мащабите на тяхната експлозивност и, като допълнителен бонус, свързва избухването на свръхнова с пораждането на мистериозното ново явление, наречено космични лъчи, за които наскоро било установено, че изпълват Вселената.

zwicky

Най-малкото, което може да се каже в случая е, че тези идеи са революционни.

Цвики също така е първият, който осъзнава, че във Вселената няма достатъчно видима маса, която да удържа галактиките заедно и, че би трябвало да има някакво друго гравитационно влияние – това, което днес наричаме тъмно вещество.

Докато работел за обсерваториите Маунт-Уилсон и Маунт-Паломар открил десетки хиляди галактики.

Всъщност това, заради което му отделихме толкова внимание е, че той изобретява научен метод – Морфологичен Анализ (Morphological Box) за генериране на максимално количество идеи, метод коренно противоположен на принципа на Окам.

Инженерната практика на Цвики е класически пример за ефекта от метода му морфологичен анализ. Той притежава 50 патента, най-вече в областта на ракетните технологии. Използвайки своя метод, през 1943 г. разрабтва 575 варианта на двигатели на ракетни апарати, а през 1951 г. вариантите стават 36 864.

Цвики описва своя метод така: „Целта на морфологичното изследване е да види перспективата на цялостната област на знание по темата. Това може да е област на материални обекти, събития или и взаимоотношения, концепции, идеи или теории„.

Този метод генерира изведнъж огромно количество идеи, всъщност всички възможни по принцип, и такива, които не само умножават същностите свръх необходимото, но и същности, които никога няма да бъдат изследвани защото са ненужни или фантастични.

 fritz zwicky-2

 Източник: http://bgchaos.com

Любопитно

Малцина знаят, че медузите - това са изгубените контактни лещи на кашалотите!:-)

Вход

Hypercube

Rotating Hypercube