perseidiДо края на нощта т.нар. Персеиди ще могат да се видят ясно в малките населени места и сред природата.

Дъжд от "падащи звезди" -  Персеиди*, ще наблюдаваме в нощта срещу 13 август, когато в небето ще могат да се видят по около 100 бели и бързи метеора на час.

*Персеидите са богат метеорен поток, чието родителско тяло е кометата Суифт-Тътъл. Както всички метеорни потоци, те носят името на съзвездието, в което се намира радиантът им.

Персеидите тази година са активни от 17 юли до 24 август, а максимумът им ще може да се наблюдава в първата част на нощта между 12 и 13 август. След това броят им ще намалява постепенно до 24 август. След тази дата вече няма да могат да се видят.
 
Т. нар. "падащи звезди" всъщност са метеори и нямат нищо общо с истинските звезди.

Персеидите, както и всички останали метеорни потоци, са остатъци от опашката на комета, минала през вътрешната част на Слънчевата система. Под действието на слънчевите лъчи от ядрото на приближаващата се комета започват да се отделят частици, пара, газ и прах. Те образуват опашките, с които са известни кометите, като дължината им е милиони километри.

След минаването на кометата - в продължение на десетилетия и дори столетия, частици от опашката й продължават да се разсейват в пространството.

Родителско тяло на Персеидите е кометата 109P Суифт-Тътъл, която минава на период около 130 г. Максимумът им може да се наблюдава в този период на август всяка година.

Обикаляйки Слънцето, в определени периоди от годината Земята минава през някои от облаците, оставени от преминали комети. Тогава се наблюдава и повишеният брой "падащи звезди".

Тези частици - остатък от кометите, навлизат в атмосферата ни с доста висока скорост, светят за кратко и изгарят, преди да достигнат повърхността на Земята.

Докато през 2012 и 2011 г. условията за наблюдение на Персеидите бяха неблагоприятни, заради пълната Луна, през тази година ще има добри възможности.

В нощта срещу 13 август лунният диск ще бъде осветен 33 процента, а Луната ще залезе в 23.03 часа в София и около 19 минути по-рано в Източна България (Варна).

Това са добри условия за наблюдателите, тъй като при пълнолуние се създава светъл фон на небето, което пречи да се виждат по-слабите обекти.

До края на нощта Персеидите ще могат да се видят ясно в малките населени места

и сред природата. Уличното осветление и праховото замърсяване в големите градове създават светлинно сияние, което пречи на ефективното наблюдение на метеорния поток.

Ако сте на подходящо място обаче, след като Луната наближи хоризонта - около 22,30
часа до 24.00 часа, условията за наблюдение на Персеидите ще са отлични. Много добра ще е видимостта и до края на нощта.

Източник: Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория „Рожен” при БАН

perseidi

Любопитно

Вярва се, че астероидите и кометите са много стари останки, образувани с формирането на Слънчевата система (преди около 4 милиарда години!).

Вход

Hypercube

Rotating Hypercube