supermassive.blackhole1eip-1

Магия в математиката – формулата на Ойлер, Бог – формулата на Ойлер, Съвършенство – формулата на Ойлер, Връзка между всичко във вселената – формулата на Ойлер.

Асоциации, които ми идват в съзнанието.

Можем ли да намерим връзка между най-фундаменталните константи във вселената? Ние ли? – Не. Само един единствен човек е успял да го направи – Леонард Ойлер. Или може би греша, но не за това дали е успял да го направи, а за това дали е бил човек, защото това е докосване до Бога.

През всичките дълги години, в които съм се занимавал с физика и математика, не помня да съм срещал по магична формула от тази.

Може би най-съвършената, нереална, неистинска, невъзможна, караща физиците и математиците да мечтаят, че в света и вселената има нещо магично, някаква тънка и невидима, много фина връзка между отделните елементи и закони, между всички константи и случващото се във вселената. Между самото сътворение. Незнам дали има друга формула, която да е по-близко до това. С нейното съвършенство и хармония. Мога да пиша дълго за всяка една от константите или числата вътре, защото всяко едно от тях е магично, и никога не съм вярвал и предполагал, че може дори да има връзка между тях, и всичките да се слеят, по такъв елегантен начин. Това завладява и колко и време да минe, свиквайки с видяното, винаги се възхищавам на Леонард Ойлер, за докосването до Бог, което е направил. Стоя и си казвам, че искам и аз, но се чувствам толкова нищожен сравнение с този великан.
eip-1

e - неперовия логаритъм, всеки процес на растеж или намаляване, на разпадане или образуване на геометрична форма в природата е свързано именно с това число. Както и по-голямата част от математиката и почти цялата физика го използва непрекъснато. Спиралата на охлюва, фунията на торнадо, слънчогледовата пита, формите на броколи, спираловидни галактики, радиоактивен разпад, растеж на фондовата борса на акции, ускорение на болида на формула едно, увеличаване на популацията на гъсениците през лятото, ако щете дори напечатваните статии по физика  и т.н.т. и т.н.т. Не се сещам за естествен процес в природата, където да не присъства. Няма да говоря за физичните и математични свойства, които са вълшебни.

 

фибоначи-4.1

Spira mirabilis (чудна спирала), както я нарича Бернули. Торнадо, с експоненциален растеж от центъра.

Messier51.1

Спираловидна галактика Messier 51, с експоненциално развитие от центъра.

 NautilusCutawayLogarithmicSpiral.1

 Черупка на охлюв, експоненциално развитие от центъра на спиралата и разширение.

brokoli

Броколи с експоненциално развитие с фрактална структура.


Особено внимание върху изследване на свойствата ѝ обръща Якоб Бернули (1692), който я назовава "чудна спирала" ("spira mirabilis"). Свойствата на логаритмичната спирала толкова го поразяват, че той ѝ приписвал мистични качества и пожелал тя да бъде изсечена на надгробната му плоча, заедно с надписа "Eadem mutata resurgo" ("Променена, възкръсвам предишната").

i – искате ли да пътувате назад във времето? Искате ли да прескочите в паралелна вселена, където решенията, които сте взимали са други и може да не сте жив? Или да видите и поговорите с братът си близнак, който е с 50 години по стар, докато вие сте млад и времето за вас е било спряло? Искате ли напълно да се откъснете от нашата реалност в която живеем и да отидете някъде другаде, недокосвайки се до нищо от нашият свят? Имагинерната единица може да направи всичко това възможно, стига да вярвате, че съществува. Има много формули, в които накрая на смятането тя излиза. Но ние физиците прекалено твърдо вярваме, че тя не съществува никъде в реалния свят, и затова всичко, в което тя присъства го смятаме за нереално, неистинско и му теглим чертата. Просто го зачертваме и казваме, това е невъзможно. Без да има грешка. Защото никъде не можем да я измерим или видим. Но тя има много докосвания с реалните числа и реалния свят, в който живеем. Например когато я повдигнем на квадрат тя става част от нас самите. Тя е връзката между имагинерния свят и реалния. Нищо че, имагинерния не съществува.

paralell.universe

Илюстрация на паралелна вселена.

parallel.universe

Физична илюстрация на паралелна вселена и връзката помежду им.


3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679 ... – разбира се, Pi. Безкрайно и несвършващо, трансцедентно.

През 2011, бяха сметнати с едни от най-мощните компютри повече от 10 трилиона (1013) цифри. Но в сравнение с безкрайността това може да се приравни на клонящо към нула или на почти нищо.  Интересно е, че учените много рядко използват повече от 40 знака. И винаги, когато смятаме с това число, сметката ни е неточна, защото пропускаме безкрайно много цифри от него. Освен в един случай, този на Леонард Ойлер. Той не ги е пропуснал. Сметнал ги е, без да ги знае. Или пък ги е знаел, но само Бог може да ги знае.

Има много интересни връзки, но ще споменем само за реда на Фибоначи, на пръв поглед нямащи нищо общо PI и Фибоначи. На втори поглед също. Но връзката я има. И колкото повече задълбочаваме реда, става по-силна.

0 – искате ли да влезнете в черна дупка, или да минете отвъд пределите на започването на вселената да съществува, или Бог да реши да създаде всичкото, в нищото? Искате ли да намерите място където законите на физиката, математиката, природата и всичко което познавате и знаете не важат? Може би защото няма дори и закони, и време и просторанство и материя! Да разберете какво означава безкрайност, да я погледнете в миг от безмиговеност?  Обикаляме около нулата и се опитваме да се доближим все по-близо и близо, и да гледаме какво има около нея, но се страхуваме да влезем вътре, в сингулярноста, защото там има или всички или нищо, защото там само Бог може да твори.

supermassive.blackhole1

Супермасивна черна дупка. В центъра на нея има сингулярност.

bigbang1

Големия взрив, като начало на времето и пространството.

binary-black-hole-eso

Черна дупка, поглъщаща всички обекти около нея, в случая на звезда.

universe8go

Разширение на вселената след големия взрив.


И една друга цифра, която стои там все едно я няма, защото каквото и да правим с нея, резултатът винаги е един и същ. Единицата.


И нека сега, заедно всичко това, да съберем в едно цяло, неразделно свързано, странно, необяснимо, но истинско, във формулата на Бог… 

 

Leonhard Euler 2

Леонард Ойлер.

Euler-10 Swiss Franc banknote front.1

Леонард Ойлер върху банкнота от 10 франка.


Автор: Николай Бойчев

Любопитно

"Ако е истина, че сме сами във Вселената, то трябва да кажа, че Вселената се е целила доста ниско и се е задоволила с много малко!" Джордж Карлин

Вход

Hypercube

Rotating Hypercube